För mäklare

Välkommen till vår hemsida som innehåller all den information du som mäklare behöver.

Bergshamra, Solna
Bostadsrättsföreningen Ripan ligger i stadsdelen Bergshamra, Solna. Föreningen äger tre höghus 9–11 våningar höga med 132 lägenheter, samtliga bostadsrätter (total lägenhetsyta 8902 kvm) och en uthyrd lokal och en gästlägenhet.

Gatuadressen är Ripstigen 1, 3 och 5. Förutom Ripstigen omges husen av Roslagsvägen, Gamla Vägen, Bergshamraleden och Björnstigen.

Föreningens adress är Ripstigen 3, 170 74 Solna.
Kvartersbeteckningen är Reliefen 4 (Ripstigen 3 och 5) och Reliefen 5 (Ripstigen 1).

Vid överlåtelse lämnar säljaren tillbaka alla taggar (som aktiveras av) och nycklar till föreningen. Nya ägaren träffar styrelsen, får då nya taggar, nycklar samt presentation av föreningen.

Inför överlåtelse gör föreningen en avflyttningssyn.

Vid visning ser vi helst att inte porten ställs upp. Porten öppnas genom att lägenhetsinnehavarens telefonnummer är kopplat till porttelefon. 
Anslag får inte sättas upp i hissen eller på glasrutorna. Skyltning framför porten är tillåten under visningstiden med sk gatupresentatör.

Frågor om föreningen besvaras av: HSB
 
Pantförskrivning
Pantförskrivningsansökan gör ni via brev direkt till vår ekonomiska förvaltare:
HSB

Medlemsansökan: 
kontakta HSB på telefon  010-442 11 00 Öppettider Måndag - Onsdag 8.00 - 16.30 Torsdag 8.00 - 18.00 Fredag 8.00-16.30 eller via mail service.stockholm@hsb.se


Historik
Husen uppfördes 1959 under ledning av Svenska Riksbyggen och var inflyttningsklara 1959–60. Arkitekter för husen var W Boijsen – D Elvergren. Fram till 1997 hette föreningen Riksbyggens bostadsrättsförening SOLNAHUS 4 och bytte då namn till Riksbyggens bostadsrättsförening RIPAN.

Sedan 2003 är namnet bostadsrättsföreningen Ripan i och med att föreningen lämnade Riksbyggen. Vi anlitar Cura Center AB för den tekniska förvaltningen och HSB för den ekonomiska förvaltningen.

Betydelsefulla händelser

1979 Fjärrvärme installeras - tidigare oljeeldning från pannrum i Ripstigen 3

1983 Ombyggnad av balkonger och installation av treglasfönster

1994 Från att husen varit betonggrå gjordes en yttre ommålning till nuvarande gula färg

1995 Upprustning av parkmarken utanför byggnaderna

1996 Byte av hissmotorer i Ripstigen 1 och 3

1997 Byte av hissmotor i Ripstigen 5

1997 Ombyggnad av pannrum till gemensamhetslokal

1997 Namnbyte från Riksbyggens bostadsrättsförening Solnahus 4 till Riksbyggens bostadsrättsförening RIPAN

1999–2000 Stambyten i alla husen

2003 Namnbyte från Riksbyggens bostadsrättsförening RIPAN till Bostadsrättsföreningen Ripan.

2004-2005 Ombyggnad av affärslokal till bostadslägenheter

2005 Föreningen skapar sin första hemsida

2007 Byte av hissmaskineri Ripstigen 5

2007 Övergång till enskild elmätning samt gemensam elleverantör för hela föreningen 2007-05-12

2007 Byte av TV-leverantör till ComHem

2009 Stamspolning

2008-2009 Tillbyggnad och inglasning av balkonger

2009-2010 Asfaltering av infart och runt husen

2010 Nya Stadgar

2011 Upprustning av tvättstugan, bl. a. anskaffning av moderna torkskåp

2012 Ny fastighetsskötare, Eneroths Fastighetsservice AB.

2013 Utbyte av utomhusbelysning, nya tidningskärl och nya sandlådor. Ny förvaltare för ekonomi och förvaltning, Storholmen Förvaltning.

2014  Medlemmar ges möjlighet att sortera matavfall. Två utomhusgrillar anskaffades och grillplats anordnades.

2015 Upprustning av tvättstuga, golv och ytskikt. Upprustning av lekplatsen, ny sand och nya lekredskap. Ny bredbandsleverantör Stockholms stadsnät. Byt av TV-leverantör till Sappa.

2016 Försäljning av garagen till brf Ålkistan.

2017 Nytt låssystem, nya hissar

2018 N
ya stadgar

2019 Relining av avloppsrör hus 3, omläggning av rör vid hus 1 och 5.

Markarbeten: runt rabatter med ny kantsten, slukhål vid parkeringen, rensbrunn, dräneringsränna, ramp hus 1.

Uppdaterat 2020-07-01