Bergshamras historia

Bergshamra Gård
Bergshamra gård var från början ett torp under kyrkan men drogs under reformationen in till kronan. Det tillhörde under slutet av 1600-talet Ulriksdals kungsgård men uppläts av änkedrottning Hedvig Eleonora till hovrådet Samuel Bark. Bergshamra gård fanns sedan i släkten Barks ägo fram till 1917 men arrenderades under många år ut till olika arrendatorer, bl.a. Karl XV.

Från 1857 disponerade alltså Karl XV Ulriksdals slott. Kungen som var intresserad av experimentellt jordbruk arrenderade Bergshamra gård. Han lät också bygga flera av de trävillor som nu finns i södra Bergshamra. Husen hyrdes ut som sommarvillor till vänner i kungens bekantskapkrets.

1917 köptes Bergshamra av staten. En del av marken uppläts nu  till koloniträdgårdar och man hade också planer på att anlägga en villastad för statstjänstemän i Bergshamra, men det genomfördes aldrig.

1930 revs Bergshamra gård och på platsen uppfördes istället en byggnad för Statens Centrala Frökontrollanstalt. Samma år uppfördes ytterligare en statlig byggnad för Institutet för husdjursförädling, vilken 1936 övertogs av Statens Växtskyddsanstalt.

Ända fram till 1965 bedrevs det jordbruk med kor i Bergshamra och Bergshamraborna kunde köpa mjölk direkt från gården. Ladugården och det kvarvarande gårdshuset revs när Södra Bergshamra bebyggdes under 80-talet. En kopia av det gamla gårdshuset byggdes på platsen för det gamla.

1947 köpte Solna mark av staten för att bygga en helt ny stadsdel i Bergshamra. 1954 uppfördes stjärnhusen i Norra Bergshamra, centrum och kyrkan invigdes 1962, övriga bostadshus och Bergshamraskolan uppfördes 1959 -1964. 1966 började studentområdet Kungshamra byggas. Marken hade upplåtits av kung Gustav VI Adolf personligen. 1980 köpte Solna Södra Bergshamra: Ladugården och en trävilla revs liksom kolonistugeområdet, en del av kolonistugorna flyttades dock längre söderut, ner mot Tivoliudden.

1984 - 1989 bebyggdes sedan Södra Bergshamra i 3 etapper. Efter detta har kvarteret Sfären uppförts på en kulle i östra delen av Bergshamra samt ytterligare hus byggts i Södra Bergshamra.


Källa: Malmlöf, Maria - Kulturmiljöer i Solna

BRF Ripan under 50 år Irene Nordlöf 2009-08-22.pdf 
I
rene bodde i föreningen från 1959 till 2023.

Uppdaterat 2023-09-01