P-plats vi kommer att höja priset med 50 kr 1 februari 2021. 350 kr för plats med motorvärme utan kommer att kosta 275 kr

Elstolpe instruktion

 

Kö till P-plats anmälan görs till HSB och info@brfripan.se Besluten tas sen av styrelsen.

 

Laddplatser för el/hybridbilar.

Avtal med företaget eways finns av 12 laddpunkter.  Laddpunkterna kommer att vara enfas 3,7kW (16A enfas).  Vid laddplatserna är även de gamla motorvärmaruttagen tillgängliga, vissa hybrider har ingen kupévärmare kopplad till laddningsintaget utan kräver en separat installerad kupévärmare som kopplas till det gamla motorvärmaruttaget. Observera att det endast är tillåtet att använda laddpunkter för laddning av bilar, motorvärmaruttagen får inte användas för detta ändamål.

Kostnaden för en laddpunkt är 650kr/månad (inkl. hyran för P-platsen) + 1,50 kr/kWh för förbrukad el. Bostadsrättsföreningen debiterar 600kr/månaden för laddplatsen, p-platsinnehavaren tecknar dessutom ett avtal med direkt med eways och betalar 50 kr/månaden + 1,50 kr per kWh använd ström för att kunna utnyttja laddpunkten. Eways har en dygnet-runt-öppen kundtjänst som sköter frågor kring debitering och ev. felanmälningar, vid behov åker eways tekniker ut och reparerar ev. fel. I en app. är det möjligt att se elförbrukning och annan data. Vissa boende som inte har behov av laddning kommer att få laddpunkter installerade på de p-platser de är tilldelade idag, på dessa platser kommer laddpunkterna att vara avaktiverade och den vanliga avgiften för P-plats på 350kr/månaden debiteras.

 

Info kring laddplatser

1. Det är en gemensam kö för att få en p-plats (oavsett om det blir en vanlig eller med laddplats) För att få hyra en p-plats krävs medlemskap i föreningen samt ett motorfordon som ägs, hyrs eller motsvarande och brukas av hyresgästen, fordonet ska få brukas i Sverige (d.v.s. vara påställt och besiktigat o.s.v.).

2. Om en p-platsinnehavare (befintlig eller ny) önskar en laddplats och det finns en parkeringsplats med laddstolpe där laddstolpen inte utnyttjas så byts de två platserna mot varandra, styrelsen beslutar vilka platser som ska bytas (här behöver styrelsen ta hänsyn till specialfall, t.ex. platserna utan motorvärmaruttag)

3. Om det inte finns lediga laddplatser så görs en kontroll om de som innehar laddplatser är ägare av el/hybridfordon. Den som inte äger el/hybridfordon får byta till en vanlig p-plats.

4. Om en boende som inte önskar laddplats ändå blir tilldelad en laddplats så tas den extra avgiften för laddplats inte ut, laddboxen kommer då inte att vara aktiverad.

Detta innebär i praktiken att de som har platser där laddstolpar installeras på sikt kommer att behöva flytta till andra platser.Uppdaterat 2022-09-01