Stadgar

Nedan finner du länk till föreningens stadgar i PDF-format. Klicka på länken för att öppna eller ladda ner filen till din dator.

Stadgar Brf Ripan 2018

Uppdaterat 2023-12-01