Extra stolta är vi över att vår Energideklaration har gått från E till C.

Ripstigen 1

Ripstigen 3

Ripstigen 5

Byggnaden har konverterats till bergvärme, samt nya FTX system inkl solceller på tak vilket är mycket positivt! En specifik energianvändning om 32 kWh/kvm och år vilket är mycket bra!! Utöver detta har byggnaderna komfortkyla sommartid med frikyla från borrhålslager, vilket är en mycket bra bonus och som i sin tur återladdar borrhålen för vintersäsongen, vilket förbättrar värmepumparnas COP. En mycket välskött BRF!

Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.
Uppdaterat 2024-07-01