StartsidaFör medlemmarFör mäklareMeddelandeSök
För mäklare
Ventilation, bergvärme, frikyla, solceller, elbilsladdning och energisparåtgärder.
Parkering
Stadgar
Årsredovisning
Dataskyddsförordningen
Ritningar
År 2020 har det gjorts en komplett uppgradering/komplettering av tidigare system vilket leder till bättre komfort och väsentligt lägre energikostnader för föreningen.
Ventilation: Lösning med mekanisk till- och frånluft med FTX värmeväxlare (tidigare mekanisk frånluft och mekaniskt tilluft till trapphusen med intag vid marknivå). Tilluften är filtrerad så det blir minimal tillförsel av damm utifrån till lägenheterna. Då tilluften är förvärmd av FTX-anläggningen blir det ett jämnare inomhusklimat. Bra luftflöde i lägenheterna. Avancerad temperaturstyrning med mätpunkter i utvalda lägenheter ger jämn inomhustemperatur. Ca 20-30% av tilluften kommer genom fönsterventiler även i den nya lösningen. 
Frikyla: Under årets varmare månader kyls tilluften i kylbatterier med kallt vatten från bergvärmeanläggningen med maximalt 6 grader för att uppnå ett jämnare inomhusklimat. Frikylan ger inte garanterad inomhustemperatur men ger en avkylning av tilluften kontinuerligt. Frikylan tar tillvara värmeenergin i den varma tilluften genom energilagring i energibrunnarna för bergvärmen.
Värme: Bergvärmeanläggning för uppvärmning/varmvatten med värmepumpar ger låg energiförbrukning. Kompletterat med elpanna för spetseffekt (elpannan används endast vid väldigt högt energibehov vilket sker sällan).
Solceller: Solceller uppsatta på alla tak. 
Elbilsladdning: De boende erbjuds att hyra parkeringsplatser med laddpunkter. Det finns gott om effekt till laddpunkterna då nya högt dimensionerade kablar har dragits till parkeringsplatsen.
Energibesparingar: Bergvärmeanläggningen ger låga energikostnader. FTX-ventilationsanläggningen återvinner värme från ventilationens utluft. Under varma årstider så laddar frikylan värme till energibrunnarna i bergvärmeanläggningen, detta förlänger även livslängden på energibrunnarna. Innan åtgärderna har energiförbrukningen i den tidigare fjärrvärmeanläggningen legat på ca 1 300 MWh per år för uppvärmning och tappvarmvatten. Efter åtgärderna beräknas förbrukningen ligga på ca 240 MVh per år, d.v.s. ca en femtedel. Återbetalningstiden på investeringen beräknas vara ca 8-10 år (kortare med förväntad kommande höjning av fjärrvärmetaxan). Solcellsanläggningen förväntas producera ca 55 MVh per år, energilagringen från frikylan förväntas minska energiförbrukningen med ca 30 MVh per år. Alla angivna värden för energiförbrukning är estimat och kan variera beroende på väderförhållandena olika år.

Uppdaterat 2024-05-01
Utskriftsvänlig sida
Brf Ripan info@brfripan.se
Provided by Webforum