StartsidaFör medlemmarFör mäklareMeddelandeSök
För medlemmar
Styrelsen
Om något händer
Bostadsbyte
Stadgar mm
Ordningsregler
Årsredovisningar
Dokument
Parkering
Ripsalen
Gästrum
Tvättstugan
Solpaneler
Trivselregler
Renovering
Ritningar
Ventilation, bergvärme, frikyla, solceller, elbilsladdning och energisparåtgärder
Bergshamras historia
Lägenhetstemperatur
Energideklaration
In och utflytt

Välkommen till bostadsrättsföreningen Ripan!

Detta dokument ger grundläggande information om det vi tycker att man bör känna till som boende i vår förening här i Bergshamra. Aktuella uppgifter om föreningens styrelse finns anslagna i entréerna.

Information
Information från styrelsen lämnas främst på tre sätt. Dels genom hemsidan på adressen 
www.brfripan.se, och dels via anslag i entrén. Skriftliga meddelanden distribueras även till medlemmarnas mailadresser.

Felanmälan
Vid fel på något som är föreningens angelägenhet anmäls detta till 

Delagott Förvaltning AB nås via www.delagott.se, eller ringa in till felanmälan 08-55110500 eller maila till kundtjanst@delagott.se.

felanmälan formulär:https://delagott.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=VUFR801WNDLBBUQ

 

Fel på hissarna anmäls dygnet runt till KONE kundcenter på telefon 0771 50 00 00.

Lägenhetsreparationer
Alla renoveringar ska senast fyra veckor innan arbetet påbörjas anmälas till info@brfripan.se.  Detta för att se till att större ingrepp inte kommer att ske i bärande väggar eller att det görs åverkan på de delar av fastigheten som föreningen ansvarar för.

Vid behov av reparation eller andra åtgärder i lägenheterna kan kundtjanst@delagott.sekontaktas. Föreningens fastighetsskötare kan då utföra arbetet på bostadsrätts­havarens bekostnad. Även andra företag kan givetvis anlitas. Alla arbeten ska utföras fackmannamässigt.

Hyror/Avgifter
Avgiftshöjning med 10% från och med 1 januari 2023, en anpassning till olika höjda kostnader för föreningen. Om du misstänker att du har blivit feldebiterad eller om du inte har fått någon faktura är du välkommen att kontakta HSB på telefon  010-442 11 00 Öppettider Måndag - Onsdag 8.00 - 16.30 Torsdag 8.00 - 18.00 Fredag 8.00-16.30 eller via mail service.stockholm@hsb.se


Andrahandsuthyrning
Normalt är det inte tillåtet att hyra ut lägenheter i andra hand. I enstaka fall kan dock uthyrning godkännas, exempelvis vid tillfällig vistelse på annan ort. Sådan uthyrning godkänns endast för högst ett år i taget och godkännandet måste föreligga före hyresgästens inflyttning. Andrahandsuthyrning utan godkännande utgör anledning till bostadsrättshavarens uteslutning ur föreningen och krav på avflyttning enligt gällande stadgar (se 47 § och 49 § ).

Tillträde till lägenheter
Du måste se till att föreningens företrädare kan få tillträde till din lägenhet vid reparationer och besiktningar. Om du inte kan vara hemma är du skyldig att överlämna en lägenhetsnyckel. Information om rutinerna kommer att finnas vid varje tillfälle.

Taggar och nycklar

Varje lägenhet ska ha fyra taggar som går till husets entrédörrar. Taggen används också i tvättstugan för att öppna tvätt- och torkrummen och för att boka via bokningstavlan. Du ska dessutom ha en eller flera nycklar som går till källarförråd och cykelrum. Du ska också ha en nyckel som går till containern för skrymmande brännbart avfall. För beställning av taggar och extranycklar kontakta  info@brfripan.se. Det kostar 500 kr att få en ny tagg om du tappar den. Föreningen svarar inte för lägenhetsnyckeln. Någon form av centralnyckel som går till samtliga lägenheter finns inte och kan inte tillverkas.
  

Porttelefon är kopplat till telefonnummer för att underlätta insläpp av besökare-anmäl dina nummer till info@brfripan.se. Numret kopplas ihop med lägenheten, men syns inte i port-displayen. Det gör att du med en knapptryckning på din telefon kan öppna dörren för besökare som du känner väl. Man pratar med personen innan man släpper in den. Flera nummer kan antecknas. Porttelefonen ringer först nr 1 och får den inget svar ringer den på nr 2 osv.

Följande är de telefonnummer som kommer att visas på displayen om ni får ett samtal från besökare (från porttelefonen): 
Ripstigen 1: 0708260058 
Ripstigen 3: 0739739505 
Ripstigen 5: 0739743347

Tips, lägg in numret i din mobil som porttelefon/besökare.

Besökare knappar in lägenhetsnumret trycker därefter på D (Call-knappen).Då kommer ovan angivet telefonnummer att visas på mottagarens telefon. Svara som vanligt, prata med besökaren och är det OK tryck på * (stjärna) och porten öppnas.

Tvättstuga
I bottenvåningen på Ripstigen 3 och med ingång från väster finns en modern tvättstuga med 2 tvättenheter, som får disponeras av medlemmarna enligt de bestämmelser som finns uppsatta i tvättstugan. Dessa bestämmelser kan du även hitta på www.brfripan.se

Avfallscontainer och återvinning
Föreningen har ett avtal med SITA om skötseln av den container som finns inom området. Den får användas för skrymmande brännbart avfall (dock inte för byggavfall vid renoveringar av bostaden eller för vitvaror). Vid varje hus finns returpappersbehållare för återvinning av tidningar och det finns också särskilda kärl för lämning av matavfall. Papperspåsar för matavfall finns att hämta i tvättstugan. Kommunala glas-igloos för glasavfall finns vid utfarten på Ripstigen och utanför ICA Bergshamra. Vid ICA finns också behållare för återvinning av pappersförpackningar, plåt, plast och batterier. I tvättstugan finns kärl för återvinning av el- och elektronikavfall. (Det finns ytterligare info om sop- och avfallshantering i föreningens Ordningsregler)

Renoveringsregler
Se under ”Dokument” där det finns en sammanfattning av föreningens regler i samband med renovering av lägenheter.

Bredband och 
TV 
Fastigheterna är anslutna till bredband via Stockholms Stadsnät. TV kanaler, kan beställas via Sappa eller Allente


Parkering

Föreningen tillhandahåller 60 parkeringsplatser, där anslutning till elstolpe finns till de flesta av parkeringsplatserna. 24 av dessa kan brukas som laddstolpar. För att ställa sig i kö hör man av sig till HSB och till info@brfripan.se
(se kontaktuppgifter under Hyror/Avgifter)

Gästparkering Efter infarten till området finns fem gästparkeringar. De är avgiftsbelagda mellan kl 8 och 22 varje dag. Tyvärr saknas fria parkeringsplatser inom området. Boendeparkering är införd i hela Solna. För vidare information se information från Solna kommun.

Ordningsregler

För föreningens ordnings- och trivselregler, se anslag i entréerna eller på vår hemsida. Där finner man information om hur vi ska förhålla oss till några enkla regler, för att alla i föreningen ska trivas.

Bostadsrättsföreningens respektive bostadsrättshavarens åtaganden
Se dokument "Stadgar Brf Ripan” som finns på hemsidan.

Arrangemang
Under våren städar vi gemensamt våra markområden en lördag eller söndag. Det brukar vara trevliga tillfällen att dels göra nytta, dels träffa och bekanta sig med övriga medlemmar i föreningen. Ett annat tillfälle att träffa medlemmarna är årsmötet då det utses funktionärer i föreningen och skötsel och finanser diskuteras. Årsmötet äger rum någon gång under månaderna mars– juni. Vid enstaka tillfällen kan även andra begivenheter arrangeras och initiativ till sådana kan naturligtvis tas av enskilda medlemmar. Gemensamma arrangemang bör dock kanaliseras genom styrelsen.


Boulebana
Mellan Ripstigen 1 och parkeringen finns en boulebana som är till för föreningens medlemmar.

Grillplats
På gräsytan vid boulebanan finns en grillplats för föreningens medlemmar. Grillning får bara ske på den platsen och alltså inte någon annanstans inom föreningens område. (det finns mer information om grillning i Ordningsreglerna).

Ripsalen
Det finns en gemensamhetslokal i botten på Ripstigen 3 som medlemmar kan disponera för privata tillställningar när utrymmet i lägenheterna inte räcker till. Ingången till Ripsalen finns på husets östra sida. Till lokalen hör ett litet kök och det finns porslin, glas och bestick för 24 personer. Villkoren för att få disponera Ripsalen måste följas och hyran är 200 kr/tillfälle. Lokalen ska naturligtvis städas efter användningen och lämnas i samma skick som när den övertogs. Bokning av Ripsalen görs på samma sätt som bokning av tvättstugan, d.v.s. via bokningstavlan eller via Internet. 

Gästrum
Föreningens gästrum finns i hus 3, bokas på samma sätt som tvättstugan och Ripsalen.
Kostnaden för 1 bokning är 200 kr för ett dygn.
Max 7 bokningar per månad. Faktura kommer kvartalsvis från HSB.


Uppdaterat 2024-06-01
Utskriftsvänlig sida
Brf Ripan info@brfripan.se
Provided by Webforum