StartsidaFör medlemmarFör mäklareMeddelandeSök
För medlemmar
Styrelsen
Om något händer
Bostadsbyte
Stadgar mm
Ordningsregler
Årsredovisningar
Dokument
Parkering
Ripsalen
Gästrum
Tvättstugan
Solpaneler
Trivselregler
Renovering
Ritningar
Ventilation, bergvärme, frikyla, solceller, elbilsladdning och energisparåtgärder
Bergshamras historia
Lägenhetstemperatur
Energideklaration
Bostadsbyte

Medlemskap
Efter att en överlåtelse av bostadsrätten har skett genom att köpeavtal, bodelningshandling, bouppteckning med protokoll från arvsskifte eller gåvobrev har upprättats ska du ansöka om medlemskap i vår bostadsrättsförening. När medlemskapet har beviljats disponerar du din lägenhet på de villkor som gäller för bostadsrättslägenheter. Villkor och regler finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar och ordningsregler.

Som ny medlem bjuds du in till ett introduktionsmöte med representanter från styrelsen.

Vid överlåtelser debiterar vår ekonomiska förvaltare HSB säljaren (överlåtaren) en s.k. överlåtelseavgift
som är 2,5 % av prisbasbeloppet.

kontakta HSB på telefon  010-442 11 00 

Öppettider Måndag - Onsdag 8.00 - 16.30 Torsdag 8.00 - 18.00 Fredag 8.00-16.30
eller via mail 
service.stockholm@hsb.se

Avflyttningssynen föreningen genomför fråntar INTE säljaren ansvar att informera köparen om väsentliga fel och fråntar INTE köparen från skyldigheten att genomföra sin lagstadgade Undersökningsplikt. Brf Ripans Avflyttningssyn är endast ett tillfälle då föreningens har en möjlighet att upptäcka brister i lägenheten. Vi lämnar inga garantier för att bostadsrätten är fri från fel eller brister.
 

Pantförskrivning
Lägenheterna kan pantförskrivas som säkerhet för lån. Bostadsrättsföreningen måste underrättas om pantsättningen och som regel utbetalas inte ett lån förrän långivaren fått uppgiften från bostadsrättsföreningen om att pantförskrivning är noterad.

Hos oss skall denna rapportering göras skriftligt till:HSB

kontakta HSB på telefon  010-442 11 00 

Öppettider Måndag - Onsdag 8.00 - 16.30 Torsdag 8.00 - 18.00 Fredag 8.00-16.30
eller via mail 
service.stockholm@hsb.se

 

Enligt lag skall pantsättning antecknas i den lägenhetsförteckning som bostadsrättsföreningen skall föra och denna skyldighet handhas för brf Ripans del av HSB, som kan lämna upplysning om en lägenhet är pantsatt till en tilltänkt ägare. Vid pantsättning debiterar HSB avgift på 1 % av prisbasbeloppet.


Avgift 
Några avgiftshöjningar är i dagsläget inte planerade. Värme och vatten ingår.

Elavtal

Föreningen har ett elavtal för hela föreningen med individuell mätning av alla lägenheter.
Säljare behöver därför inte säga upp något elavtal och köpare behöver inte teckna något nytt elavtal. Debitering sker via hyresavin.

Andrahandsuthyrning
Normalt är det inte tillåtet att hyra ut lägenheter i andra hand. I enstaka fall kan dock uthyrning godkännas exempelvis vid tillfällig vistelse på annan ort. Sådan uthyrning godkänns endast för högst ett år i taget och godkännandet måste föreligga före hyresgästens inflyttning. Andrahandsuthyrning utan godkännande utgör anledning till bostadsrättshavarens uteslutning ur föreningen och krav på obligatorisk avflyttning enligt gällande stadgar.

En bostadsrättshavare som tänker hyra ut sin lägenhet i andra hand ska kontakta HSB och info@brfripan.se
kontakta HSB på telefon  010-442 11 00 Öppettider Måndag - Onsdag 8.00 - 16.30 Torsdag 8.00 - 18.00 Fredag 8.00-16.30 eller via mail service.stockholm@hsb.se


Uppdaterat 2024-02-01
Utskriftsvänlig sida
Brf Ripan info@brfripan.se
Provided by Webforum