StartsidaFör medlemmarFör mäklareMeddelandeSök
För medlemmar
Styrelsen
Om något händer
Bostadsbyte
Stadgar mm
Ordningsregler
Årsredovisningar
Dokument
Parkering
Ripsalen
Gästrum
Tvättstugan
Solpaneler
Trivselregler
Renovering
Ritningar
Ventilation, bergvärme, frikyla, solceller, elbilsladdning och energisparåtgärder
Bergshamras historia
Lägenhetstemperatur
Energideklaration
In och utflytt

Lägenhetstemperatur

För att säkerställa likabehandling av alla medlemmar så har föreningen tagit fram en rutin för att hantera synpunkter på värmen i lägenheterna.

År 2021 gjordes en omfattande injustering av värmesystemet och alla termostater byttes, maxvärdena för termostaterna justerades även in.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid snabba temperaturväxlingar är det svårt för systemen i våra hus att hinna reglera värmen därför kan temperaturen i lägenheterna gå ner tillfälligt, detta är helt normalt då det finns en naturlig tröghet i justeringen av värmesystemet.

Efter ombyggnad av ventilationssystemet till FTX-system med värmeåtervinning så sker ungefär 70% av uppvärmningen av lägenheten med den varmluft som matas in genom ventilen utanför lägenhetsdörren, elementen är dimensionerade för det tidigare högre värmebehovet, därför är det normalt att elementen normalt inte är särskilt varma. Den värme som människorna som befinner sig i lägenheten avger är proportionellt ganska stor jämfört med det totala värmebehovet, när en lägenhet står tom ett längre tag så kan temperaturen gå ned. På vissa fönster finns fönsterventiler monterade, vid stark vind så kan dessa ventiler ge drag, vid normal vindstyrka så ska det inte bli något drag.

Det första steget innan en felanmälan görs till föreningen är att den boende kontrollerar följande punkter:

*Möblera rätt – ställ varken möbler eller ha långa och tjocka gardiner framför elementen. Dessa stänger in värmen och hindrar den att spridas i rummet, och kan även ge termostaten i elementet signaler om att rummet är varmare än vad det faktiskt är.
* Är ventilen i hallen ovanför entrédörren öppen och har samma öppning som vid installationen. Om någon har skruvat på ventilen och öppningen inte uppmättes innan så kan föreningen tillhandahålla måttet som ventilen ska vara öppnad, brukar ligga runt 25mm. En stor del av värmetillförseln till lägenheten sker genom denna ventil, ventilen får inte justeras av den boende.
* Är alla fönsterlister i bra skick och täta. Enligt stadgarna så är den boende ansvarig för underhållet av fönsterlisterna, om fönsterna inte är täta så godtar föreningen inte felanmälningar kring värmekomforten.
* Vid kall väderlek ute, är alla ventiler som kan regleras av den boende stängda? (t.ex. tallriks ventil i köket, inlopps ventiler vid fönstren). Detta gäller ventiler som har reglage avsedda för reglering.

*Mät temperaturen i lägenheten under minst två dagar. Placera en termometer mitt i rummet, till exempel på ett bord.

När dessa punkter är kontrollerade/åtgärdade och om problemet kvarstår så kan en anmälan göras till info@brfripan.se 
Styrelsen kommer då att boka in en kontrollmätning av temperaturen med en speciell termometer som mäter operativ temperatur. Denna termometer mäter ett medelvärde av lufttemperaturen och medelstrålnings temperaturen från omgivande ytor, om t.ex. väggarna är kalla så behöver lufttemperaturen vara högre för att kompensera. 
Om den operativa temperaturen är för låg så kommer föreningen att utföra åtgärder efter samråd med den entreprenör som är ansvarig för injusteringen av värmesystemet.

 

Uppdaterat 2024-05-01
Utskriftsvänlig sida
Brf Ripan info@brfripan.se
Provided by Webforum